نرم افزار یکپارچه تجهیزات زیمنس که شامل نرم افزارهای زیر می باشد :

SIMATIC STEP7 Professional V14

SIMATIC WinCC Professional V14

SIMATIC S7 PLCSIM V14

SIMATIC PLCSIM Advanced V2

SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V14

Start Drive V14

Energy Suite for TIA_V14

SIMATIC WinCC Legacy Panel Images V14

SiVarc V14

Windows7 x64 Ultimate FieldPG4 Recovery 2015

مجموعه کاملی از فایلهای آپدیت Firmware سخت افزار PLC