ثبت نام در این دوره


نام و نام خانوادگی

دوره مورد نظر

آدرس ایمیل

شماره تماسدوره آموزشی مانیتورینگ Wincc


رئوس مطالب :

- Management tag

- Graghic desighner

- alarm logging

- tag logging

- بررسی faceplate

- dynamic & static object

- user administrator

- archive

- C & Vbasic programming

- روشهای ارتباط با PLC


نرم افزارهایی که ارائه می شود:

- fullWincc به همراه crack


مدت زمان برگزاری : متعاقبا اعلام میشود
 محل برگزاری : در محل دفتر این شرکت یاکارخانه

MADRAK